Biz hakda

hilini gowulaşdyrmak

Bu syýahat 2007-nji ýylda buýsanýan kompaniýamyzy gurmak üçin başlandy - wagt synagyndan geçýär.DIFENO Hytaýyň aýakgap öndüriji we öňdebaryjy öndürijilerinden biridir.Difeno, adamlaryň gündelik durmuşa we sporta gatnaşmagy üçin jemgyýetiň hil alternatiwasyny üpjün etmegi maksat edinýär.Staffhli işgärler jemgyýetiň özüne çekijilik duýgusy bilen umumylaşdyrylan global markany döretmäge borçlanýar.Dünýäde ýokary abraý gazanan futbol aýakgaplaryny, boks aýakgaplaryny, gezelenç aýakgaplaryny we krossowkalaryny dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşdik.DIFENO-nyň ösüşi, baý tejribe we ýetişen persennel bilen uzak we aýlawly ýolumyzyň şaýadydyr.

Önümler

Hyzmatdaşymyz

hyzmatdaş01 (2)
hyzmatdaş04
hyzmatdaş6
hyzmatdaş07
hyzmatdaş2
hyzmatdaş3
hyzmatdaş5
hyzmatdaş8