Habarlar

 • DIFENO üpjün edijiler konferensiýasy

  3-nji noýabrda DIFENO markasy we dürli üpjünçilik zynjyry hyzmatdaşlary, futbol aýakgaplary, gezelenç aýakgaplary, sport aýakgaplary, dürli materiallar we gaplama üpjün edijileri goşmak bilen kompaniýanyň baş edarasynda 2021 üpjünçilik zynjyry hyzmatdaşlygy ýygnagyny geçirdi.Marka dolandyryjysy jenap Tang Wuxi ...
  Koprak oka
 • Dogry futbol aýakgaplaryny saýlamak üçin doly gollanma

  Futbol aýakgaplaryny saýlamak, aýak görnüşiňize degişlidir.Futbol aýakgaplarynyň silueti giň we inçe, dürli aýak görnüşleri geýilende üýtgeşik duýulýar.Şonuň üçin dogry oturmaly we aýak şekili degişli ş ...
  Koprak oka
 • Pyýada aýakgaplarynyň bäş seriýaly klassifikasiýasy

  Alpinizm aýakgaplary açyk aýakgaplaryň bir görnüşi bolmaly.Her kim açyk aýakgap gezelenç aýakgaplary diýmäge öwrenişdi.Açyk aýakgaplar, dürli uýgunlaşmalary boýunça toparlara bölünýär.Dürli seriýalar dürli sport we ýerler üçin amatlydyr.Has giňden ýaýran açyk aýakgap ca ...
  Koprak oka